DORADCY FINANSOWI I BIEGLI REWIDENCI

GLOBAL AUDIT AND FINANCE S.A.


Zespół Global Audit and Finance S.A. wspiera decyzje klienta doskonałą obsługą oraz obiektywnym i profesjonalnym doradztwem. GAF od początku swojej działalności koncentruje się na kompleksowej i specjalistycznej obsłudze podmiotów korporacyjnych w zakresie doradztwa finansowego.

W ramach Naszej oferty proponujemy:

  • - Usługi pośrednictwa finansowego
  • - Usługi z zakresu dystrybucji innych produktów kredytowych
  • - Obsługę prawno-finansową
  • - Usługi doradcze w zakresie prawa fiskalnego


AKTUALNOŚCIGLOBAL AUDIT AND FINANCE S.A.
Dodano: 2013-01-14
Global Audit and Finanse w drodze emisji prywatnej pozyskała 504 tys. zł za blisko 22 proc. w podwyższonym kapitale. Pozyskane środki są zgodne z wcześniejszymi przewidywaniami Zarządu oraz w całości zaspokajają obecne potrzeby kapitałowe Spółki. Umowy objęcia walorów podpisane zostały ostatniego dnia minionego roku, tj. 31 grudnia 2012 r. Maria Kołakowska, Prezes Zar...
Dodano: 2012-07-16
Wypłacenie dywidendy to jedno z podstawowych praw jakie inwestor nabywa wraz z akcjami danej spółki. Stanowi ono pewną formę wynagrodzenia za powierzony spółce kapitał. Wypłacana jest z całości lub części zysku, choć środki mogą także pochodzić z kapitału zapasowego jak i z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. Powodów do wypłacania dywidendy jest zazwycz...
Dodano: 2012-07-04
Na przełomie roku Global Audit and Finance S.A. planuje przeprowadzić ofertę prywatną akcji i w ten sposób pozyskać 504 tys. zł. Przewiduje się, że po zakończeniu oferty free float akcji sięgnie 30 proc. GAF od początku swojej działalności koncentruje się na kompleksowej i specjalistycznej obsłudze podmiotów korporacyjnych w zakresie doradztwa finansowego. Głó...

Globar Audit and Finance Spółka Akcyjna
Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr: 0000388173
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Grzybowska 4 lok 144, 00-132 Warszawa, NIP 5252509042, e-mail: biuro@gafsa.pl