Oferta

Oferta

Usługi GAF S.A.

1.       Pozyskiwanie dla firm finansowania bankowego:
– kredyty inwestycyjne,
– kredyty dla deweloperów,
– kredyty obrotowe,
– gwarancje bankowe,
– leasing maszyn i urządzeń,
– leasing zwrotny nieruchomości.
 
2.       Pozyskiwanie dla firm finansowania pozabankowego:
– pożyczki pod hipoteki nieruchomości.
 
3.       Inwestycje w start-upy.
 
4.       Pozyskiwanie finansowania dla exporterów lub importerów.
 
5.       Pośrednictwo w sprzedaży rentownych firm, hoteli, innych wynajętych nieruchomości (kamienice, sklepy) z maksymalnie 9 letnią stopą zwrotu.
 
6.       Dla naszych inwestorów poszukujemy działek deweloperskich w ciekawych dużych lokalizacjach.

Usługi pośrednictwa finansowego

Podstawowymi produktami w obszarze, w którym świadczymy usługi pośrednictwa, są kredyty hipoteczne oraz usługi z zakresu dystrybucji kredytów hipotecznych. Doradztwo z zakresu kredytów hipotecznych świadczone przez Spółkę obejmuje szerokie spektrum zagadnień dokumentacyjnych oraz finansowych i ma na celu optymalny wybór oferty instytucji finansowych pod kątem indywidualnych potrzeb i oczekiwań odbiorcy. W ramach przedmiotowej usługi pracownicy Emitenta pomagają klientom w wyborze oraz ocenie produktów hipotecznych proponowanych przez współpracujące instytucje bankowe. Dodatkowo w skład kompleksowej usługi wchodzi rozległa pomoc ekspertów Emitenta w przygotowaniu wniosków kredytowych, a także w procesie gromadzenia niezbędnej dokumentacji. Personel Spółki monitoruje i prowadzi stały nadzór nad procesem oceny zdolności kredytowej i wydawania ostatecznej decyzji kredytowej, aż do momentu uruchomienia środków przez bank.

Oferta
Oferta

Usługi z zakresu dystrybucji innych produktów kredytowych

Usługi doradztwa w zakresie produktów kredytowych obejmuje oprócz kredytów hipotecznych, także produkty gotówkowe, konsolidacyjne i produkty dla małych i średnich firm. Połączenie oferty dla osób fizycznych i przedsiębiorstw tworzy synergię i umożliwia lepszą obsługę osób fizycznych będących jednocześnie przedsiębiorcami. Doradcy wspierają klienta w wyborze odpowiedniego produktu, doradzają i ułatwiają wybór opcji dodatkowych oraz pomagają w całym procesie gromadzenia dokumentacji i akceptacji wniosku.

Oferta
Oferta

Obsługa prawno-finansowa

GAF S.A. na zasadach outsorsingu realizuje zlecenia obejmujące analizę bądź audyt bieżącej sytuacji firmy. Dzięki doświadczonemu personelowi prowadzimy działalność w zakresie usługi doradztwa gospodarczego w obszarach wymagających zmian i wsparcia, należą do nich głównie doradztwo w zakresie prawa, finansów i audyty.

Usługi doradcze w zakresie prawa fiskalnego

W ramach usług oferujemy Państwu obsługę klientów planujących wykorzystanie zagranicznych osób prawnych celem optymalizacji struktury własnościowej przedsiębiorstw. Usługi są realizowane w oparciu o jurysdykcje europejskie i pozaeuropejskie.

Oferta

Formularz kontaktowy

Proszę wpisać kod: captcha

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty oraz przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

Oferta